Solliciteren met behulp van AI zoals ChatGPT

De grootste problemen van 55-plussers om weer een baan te vinden zijn:

  • Leeftijdsdiscriminatie. Werkgevers hebben soms het idee dat oudere werknemers minder flexibel zijn, minder snel kunnen leren of minder productief zijn dan jongere werknemers. Dit kan leiden tot discriminatie bij de sollicitatieprocedure.
  • Verouderde vaardigheden. De arbeidsmarkt verandert snel en het is belangrijk om je vaardigheden up-to-date te houden. Als je al jaren in dezelfde functie werkt, kan het zijn dat je vaardigheden niet meer aansluiten bij de eisen van de arbeidsmarkt.
  • Beperkte mobiliteit. 55-plussers zijn vaak minder mobiel dan jongere werknemers. Dit kan het moeilijker maken om een baan te vinden in een andere regio of stad.

Om deze problemen te overwinnen, kunnen 55-plussers gaan we op de volgende punten in:

  • Focus op je sterke punten. benadruk je ervaring, je vaardigheden en je positieve eigenschappen.
  • Wees flexibel. Wees bereid om nieuwe dingen te leren en om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Goede begeleiding en afsluiten met certificaat

Op de praktijkbijeenkomst gaan we vooral in op het gebruik met ChatGPT rond het vinden van een nieuwe job. We hebben daartoe speciale e-learnings ontwikkeld. Tijdens een afsluitende praktijkbijeenkomst zoomen we in op de verschillende mogelijkheden en de daarbij behorende aanpak.