Alan Sodenkamp

Alan Sodenkamp leidt onze afdeling IT. Duizendpoot op gebied van webdesign, e-learning en dat alles in combinatie met het ontwikkelen van apps voor zowel de Playstore (Android) als de Appstore (Apple). Weet als geen ander dat interfaces geheel en al op de doelgroep moeten worden afgestemd.

DSCF6245

40 jaar ervaring

em. Prof. Dr. Ir. Kasper Boon is vrijwel zijn hele leven verbonden aan een leven lang leren.
Hij behoorde tot de startploeg van de Open Universiteit en was zelfs een aantal jaren rector van deze instelling. Onder zijn leiding werden de eerste online-cursussen aangeboden.

Samen met Hans Schuurmans richtte hij SkillsTown op; Nederlands grootste online-leren instituut met vele honderdduizenden cursisten, een online aanbieder die in 2021 in het kader van de MT-1000 award tot beste opleider van Nederland werd gekozen. 

Nu heeft hij als roeping om samen met zijn team de enige echt juiste invulling te geven: wij leren niet om beter te presteren, nee wij leren om beter te zijn.

Ouderen

In het jaar 2020, te midden van een wereld die voortdurend verandert, besloot Kasper Boon een nieuwe richting in te slaan. Hij keek naar de maatschappij en zag een groep die vaak werd onderschat – de ouderen. Hij was ervan overtuigd dat deze groep tot veel meer in staat was dan de samenleving hen toekende. Het gaat om een groep die vaak als problematisch wordt weggezet, maar in feite een groep is met potentiële mogelijkheden gebaseerd op ervaring en loyaliteit.

Het onstaan van het bedrijf

Met een brandende passie en een duidelijke visie lanceerde hij de website 60plusplaza. Deze website, volledig gericht op informatie en content voor 60-plussers, werd ontworpen om de doelgroep te versterken en weerbaarheid te bieden in de steeds digitaal wordende wereld waarin we leven. Maar daarbij biedt de website ook onderwerpen als nostalgie, cultuur en entertainment in het algemeen.

Boekenreeks voor senioren

Maar Kasper’s ambitie reikte verder dan het digitale domein. Hij bracht tevens diverse boeken uit samen met de gerenommeerde uitgever Van Duuren, deze boekenreeks is speciaal gericht op senioren, met als doel hen te informeren, te inspireren en te empoweren.

werkenrond60.nl

Vanuit de toenemende vraag naar de aangeboden cursussen, werd in 2023 de website WerkenRond60 geboren. Samen met een team van experts is verder gewerkt aan een aanpak om zestigers naar een hoger niveau te tillen door middel van het aanbieden van een breed scala aan aangepast leermateriaal en op de doelgroep afgestemde informatie.

Optimaal inzetten

WerkenRond60 is gebaseerd op het idee dat zestigers vaak ten onrechte worden gezien als een uitgerangeerde groep. In werkelijkheid zijn het de jongere generaties die vaak minder loyaal en meer carrièregericht zijn, waardoor ze vaker van baan wisselen. Dit resulteert in een voortdurende cyclus van het opleiden van nieuwe krachten. Met WerkenRond60 willen we bedrijven helpen de doelgroep optimaal in te kunnen zetten.